BRAMMER EN HET MILIEU

Brammer streeft er voortdurend naar om op verantwoordelijke wijze binnen heel Europa zaken te doen en de gevolgen voor het milieu zo minimaal mogelijk te houden en zo het milieu te beschermen.

Binnen Brammer en binnen al onze uitvoerende bedrijven, worden dagelijks een groot aantal verschillende initiatieven op het gebied van het milieu opgezet om ervoor te zorgen dat we werken op een manier die in overeenstemming is met het milieu en de economische behoeften van de gemeenschappen waar wij actief

zijn. We streven er continu naar de groeiende energievraag in evenwicht te brengen en gelijktijdig de uitstoot van koolstofdioxide (CO2) in de wereld te verminderen.

Brammer zet alles in het werk om er voor te zorgen dat al onze entiteiten binnen de groep in het bezit komen van een nationale of EU-erkende milieu- accreditatie.

Brammer doet er tevens alles aan om de milieu-inspanningen van onze klanten te ondersteunen en hun doelstellingen op het gebied van

energiebesparingen te realiseren. Verlaging van het energie verbruik heeft drie grote voordelen : kostenvermindering van de productie, verhoging van de concurrentiepositie van Europese productiebedrijven en wellicht het meest belangrijke: een positieve bijdrage tot het welzijn van onze planeet door een lagere CO²- uitstoot. Wij kunnen u dus helpen in het proactief ondersteunen van al uw initiatieven die tot doel hebben om de impact van uw bedrijf op het milieu te verminderen.