De inhoud van deze catalogus is uitsluitend voor informatiedoeleinden verstrekt. Product foto s, afbeeldingen en beschrijvingen zijn uitsluitend informatief van aard en de Brammer groep van bedrijven ( Brammer ) doet geen verklaringen of garanties, uitdrukkelijk of impliciet, over de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid en/of volledigheid van de informatie in deze catalogus.

Brammer behoudt zich het recht voor om de informatie in deze catalogus, inclusief, maar niet beperkt tot, productprijzen, beschrijvingen en afbeeldingen, op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. De producten waarnaar in deze catalogus wordt verwezen zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid.

De verplichtingen en verantwoordelijkheden van Brammer met betrekking tot de producten waarnaar in deze catalogus wordt verwezen worden uitsluitend geregeld door de overeenkomsten waaronder zij worden verkocht en de informatie in deze catalogus maakt geen deel uit van dergelijke overeenkomsten en hebben geen enkele contractuele waarde.

Niets in deze catalogus zal worden geacht om verklaringen of garanties te impliceren, uitdrukkelijk of impliciet, door Brammer met betrekking tot de kwaliteit, verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de producten waarnaar in deze catalogus wordt verwezen.

Voor zover maximaal toegestaan door de wet, maakt Brammer geen enkele garantie, uitdrukkelijk of impliciet, en aanvaardt geen aansprakelijkheid in verband met het gebruik van de informatie in deze catalogus. Brammer is niet aansprakelijk voor directe, indirecte of incidentele schade die voortvloeit uit of in verband met het gebruik van deze catalogus.

Niets in deze catalogus verleent een licentie of recht op het gebruik van de handelsmerken, dienstmerken, logo s, tekst, afbeeldingen, grafi sche media en andere intellectuele eigendomsrechten weergeven in deze catalogus. Dergelijk materiaal mag niet worden gewijzigd of gekopieerd voor commerciële doeleinden of distributie.

DISCLAIMER