www.brammer.bizwww.brammer.biz www.brammer.biz

y

x

l

y

x

l

P 55°

l x

y

l

x

y y

x

l

P 60°

l x

y

5

S ni

jd en

& B

or en

Binnendraadtappen

11662

Gedeeltelijk Profi el 55° Intern

Bestelcode Model nummer Spoed Afmeting l Afmeting x/Afmeting x Afmeting y/Afmeting y

C4200892 16 IR A55 9410 0,5-1,5 mm 16 mm 0,8 mm 0,9 mm

C4200893 16 IR AG55 9410 0,5-3 mm 16 mm 1,2 mm 1,7 mm

C4200894 16 IR G55 9410 1,75-3 mm 16 mm 1,2 mm 1,7 mm

11656

Gedeeltelijk Profi el 60° Intern

Bestelcode Model nummer Spoed Afmeting l Afmeting x/Afmeting x Afmeting y/Afmeting y

C4200885 11 IR A60 9410 0,5-1,5 mm 11 mm 0,8 mm 0,9 mm

C4200886 16 IR A60 9410 0,5-1,5 mm 16 mm 0,8 mm 0,9 mm

C4200887 16 IR AG60 9410 0,5-3 mm 16 mm 1,2 mm 1,7 mm

C4200888 16 IR G60 9410 1,75-3 mm 16 mm 1,2 mm 1,7 mm

490