Huidziekte op het werk Het juiste skin care regime voor de industrie kan het aantal gevallen van huidaandoeningen en huidkanker verminderen.

Wie lopen het grootste risico? De volgende mensen hebben een verhoogd risico: Medewerkers wiens huid direct in contact komt met chemicaliën en gevaarlijke stoff en Medewerkers in een naƩ e werkomgeving Medewerkers die buiten werken

Deb huidbescherming voor de industriële sector Voor industriële omgevingen wordt de Deb Global Range aanbevolen om zowel medewerkers binnen als buiten te beschermen. Een Deb Skin Safety System helpt om de huid in goede condiƟ e te houden en de beschermende funcƟ e te handhaven. Deze reeks bevat handreinigers voor licht, zwaar en specialisƟ sch gebruik, en tevens voorbehandelings- en nabehandelingscrèmes.

Beschermen Voorbehandelingscrèmes helpen om de huid te beschermen tegen vuil op de werkplek en zorgen ervoor dat de huid makkelijker schoon te maken is. Zonnecrème is essenƟ eel voor de bescherming van medewerkers die in de zomermaanden buiten werken.

Reinigen Huidreiniging moet geschikt zijn voor de specifi eke vereisten van de werkplek. Kies uit een sterk of mild reinigingsmiddel, al naar gelang het soort vervuiling op het werk.

Herstellen Nabehandelingscrèmes herstellen het vochtgehalte van de huid en kunnen het risico van huidaandoeningen door irritaƟ e verminderen.

Productoverzicht huidbescherming in de industrie en het toilet

Sy nt

he Ɵ s

ch e

& m

in er

al e

ol ië

n &

v eƩ

e n

A lg

em ee

n vu

il

In kt

& v

er fs

to ff e

n

U V-

A- &

U V-

B- st

ra le

n

Ka nt

oo r/

Co m

m er

ci ee

l/ Vr

ije Ɵ j

d

Ve rf

o p

ol ie

- & w

at er

ba si

s

H ar

s &

a fd

ic ht

m id

de le

n

Zw ar

e in

du st

ri e

Zi ek

te ki

em en

& b

ac te

ri ën

M ed

is ch

e ru

im te

n &

la bo

ra to

ri a

Te er

& b

itu m

en

Bo or

sp oe

lin g

La k

& v

er ni

s

Li ch

te in

du st

ri e

A lg

em en

e hy

gi ën

e

Li jm

so or

te n

Bu ite

n

Le ve

ns m

id de

le n,

o lië

n &

v eƩ

e n

Le ve

ns m

id de

le ni

nd us

tr ie

& c

at er

in g

Ve rf

o p

al ky

d- &

a cr

yl ba

si s

A lg

em en

e in

du st

ri e

Plaats Vuil

PRODUCT

Huidbescherming voor de industriële sector

Deb® InstantFOAM™ HAND SANITISER

Deb® Pure RESTORE

Deb® Universal PROTECT

Deb® Sun PROTECT

Deb® Pure WASH

Deb® LoƟ on WASH

Deb® Hair & Body WASH

Deb® Ultra WASH

Deb® Natural POWER WASH

Deb® Sunfl ower WASH

Deb® Citrus POWER WASH

Deb® Lime WASH

Deb® Clear FOAM WASH

Deb® Rose FOAM WASH

Deb® Azure FOAM WASH