www.brammer.bizwww.brammer.biz www.brammer.biz

2

Thermometers

Te st

- &

M ee

tg er

ee d

sc ha

p

7394

Groot temperatuurbereik van 60 tot +625 °C; mogelijkheid tot temperatuurmetingen van vele industriële toepassingen Afstand/plaatsratio van 16:1; maakt nauwkeurige temperatuuruitlezingen op een afstand mogelijk Vastgesteld stralingsvermogen van 0,95; geschikt voor vele toepassingen Maximum temperatuur altijd getoond; helpt de werkelijke hotspots te herkennen Automatische uitschakeling; optimaliseert levensduur batterij

Infrarood thermometer

Bestelcode

C3069598

7399

Infrarode temperatuurbereik van 60 tot +625 °C Contact temperatuurbereik van 64 tot +1 400 °C Afstand/plaatsratio van 16:1; maakt nauwkeurige temperatuuruitlezingen op een afstand mogelijk Variabel stralingsvermogen tussen 0,1 en 1,0 te selecteren door gebruiker; maakt het mogelijk om de meeste oppervlakte temperaturen te meten Door de gebruiker te selecteren van meerdere manieren van temperatuurmetingen, onder andere: maximum, minimum, gemiddeld, differentiaal en tweedelig peil/infrarood scherm, scan functie Hoog en laag alarmniveaus met hoorbaar waarschuwingssignaal door gebruiker te selecteren Modus afhankelijke automatische uitschakeling optimaliseert levensduur batterij

Infrarood en contactthermometer

Bestelcode

C3405815

7400

Breed infrarood temperatuurbereik van 60 tot +1 000 °C Contact temperatuurbereik van 64 tot +1 400 °C Duale laserstraal bepaalt de diameter van het te meten gebied; helpt de gebruiker om het temperatuurmeetgebied precies aan te kunnen wijzen Afstand/plaatsratio van 50:1; maakt nauwkeurige meetuitlezingen op grote afstand mogelijk of temperatuurmetingen van kleine gebieden Door gebruiker te selecteren variabele straling tussen 0,1 and 1,0; de meeste oppervlakte temperaturen kunnen worden gemeten. Door de gebruiker te selecteren van meerdere manieren van temperatuurmetingen, onder andere: maximum, minimum, gemiddeld, differentiaal en tweedelig peil/infrarood scherm, scan functie Hoog en laag alarmniveaus met hoorbaar waarschuwingssignaal door gebruiker te selecteren Modus afhankelijke automatische uitschakeling optimaliseert levensduur batterij

Infrarood en contact temperatuurthermom- eter met en duale laserstralen als richtmiddel

Bestelcode

C3436664

F

326