Huidbescherming in de werkplaats Een reeks pomppakken en bulkhandreinigers voor de kleine werkplaats, ontwikkeld door vooraanstaande skin care producent Deb.

Pomppakken zijn een hygiënisch en kosteneffi ciënt alternaƟ ef voor bulkpakkeƩ en. U bespaart circa 20% ten opzichte van het bulkproduct.

Overzicht van Swarfega-producten In de volgende tabel staan de soorten vuil die regelmaƟ g

voorkomen in de werkplaats. Raadpleeg de tabel om

na te gaan welk product het meest geschikt is voor

uw werkplaats. De kleuren van de cirkels geven de

reinigingskracht van elk product aan. Licht

Specialistisch

Zwaar

Middelmatig

Vuil

A lg

em ee

n vu

il

O lie Ve

t

Te er

Ko ol

st of

In kt

& v

er fs

to ff

en

Ve rf

e n

vu il

in h

et

au to

he rs

te lb

ed ri

jf

Li jm

so or

te n

La k

en a

fd ic

ht m

id de

le n

Swarfega® Original

Swarfega® Orange

Swarfega® Lemon

Swarfega® Power

Swarfega® Heavy

Swarfega® Paint Pro