www.brammer.bizwww.brammer.biz www.brammer.biz

9

O nd

er ho

ud &

V ei

lig he

id d

e w

er kv

lo er

Temperatuurindicatielabel

De onomkeerbare TIL-serie zorgt voor een permanente registratie van de hoogste temperatuur die een machineonderdeel heeft bereikt. Zodra de uitrusting een bepaalde temperatuur bereikt, kleurt de witte stip defi nitief zwart. Dit biedt een duidelijk bewijs van de hoogst behaalde temperatuur.

Het onomkeerbare temperatuursaanduidinglabel is een kosteneffi ciënte oplossing voor temperatuurcontrole tijdens het onderhoud of voor het opmerken van problemen tijdens onderzoek en ontwikkeling, vooral wanneer andere meetsystemen er niet in slagen om de externe temperatuur van een product of systeem te meten. Het lage profi el van de labels laat toe deze aan te brengen op onderdelen of in zones waar het gebruik van registratietoestellen niet praktisch is.

De onomkeerbare temperatuursaanduidinglabels bieden een voortdurende opvolging en geen onderbreking door stroomverlies of een lage batterij van meetsystemen of meetapparatuur.

Onomkeerbare temperatuursaanduidinglabels worden bij voorkeur aangebracht op een droog en schoon oppervlak voor maximale werking, maar dankzij de sterke lijm, zullen de labels minder makkelijk loslaten, ook op vuile of oneffen oppervlakken. Belangrijkste kenmerken: Snel, makkelijk en kosteneffi ciënt Grote leesbare labels, voor maximale zichtbaarheid op afstand Voortdurende controle zonder menselijke supervisie of risico op stroomverlies Doorzichtig venster op de verpakking, dat als geheugensteuntje dienst doet voor het bijbestellen van labels Sterke lijm voor alle oppervlakken 1, 4 of 6 niveaus mogelijk

Voortdurende temperatuurmonitoring zonder voortdurende controle

11465

Temperatuuraanduidingslabel

Temperatuuraanduidingslabel

Bestelcode Crossomschrijv- ing

Afmetingen (H x B)

Diameter (mm)

Temperatu- urweergave

Ver- pakking- saard

C4186319 Temperatuuraan- duidingslabel 82C/180F TIL-1- 82C/180F

20 X 20 mm60 82°C Ver- pakking van 60

C4186320 Temperatuuraan- duidingslabel 60C/140F-DIA TIL-1-60C/140F- DIA

60 60°C Ver- pakking van 60

C4186321 Temperatuuraan- duidingslabel 71C/160F-DIA TIL-1-71C/160F- DIA

60 71°C Ver- pakking van 60

C4186322 Temperatuuraan- duidingslabel 82C/180F-DIA TIL-1-82C/180F- DIA

60 82°C Ver- pakking van 60

11466 Temperatuuraanduidingslabel.

Temperatuuraanduidingslabel

Bestelcode Afmetingen (H x B) Temperatuurweergave

Bedrag van de inhoud Unit inhoud

C4186323 45 X 20 mm 82°C - 116°C 30 PK

C4186324 20 X 56 mm 37°C - 54°C 30 PK

C4186325 20 X 56 mm 60°C - 82°C 30 PK

C4186326 20 X 56 mm 88°C - 110°C 30 PK

C4186327 20 X 56 mm 116°C - 143°C 30 PK

C4186328 20 X 56 mm 149°C - 177°C 30 PK

C4186329 20 X 56 mm 182°C - 210°C 30 PK

11236

Veiligheidsborden

Bestelcode Crossomschrijving Unit inhoud

Bedrag van de inhoud Maat

C4186345 GHS - Explosief PIC 1801-100*100-B7541-CRD

PK 4 100 x 100 mm

C4186346 GHS - Explosief PIC 1801-100*100-B7541-RLL

PK 250 100 x 100 mm

C4186347 GHS - Explosief PIC 1801-40*40-B7541-CRD

PK 20 40 x 40 mm

C4186348 GHS - Explosief PIC 1801-50*50-B7541-RLL

PK 250 50 x 50 mm

C4186349 GHS - Explosief PIC 1801-70*70-B7541-CRD

PK 6 70 x 70 mm

GHS - Explosief

694