www.brammer.biz www.brammer.bizwww.brammer.biz

7

S m

eerm id

d elen, O

liën & V

etten Belasting Verdikker/

Basisolie NLGI

Basisolie viscositeit 2)

Verticale as

Snelle buiten- ringrota- tie

Oscillerende bewegingen

Hevige trillingen

Schok- belasting of fre- quent opstarten

Corrosie- werende eigen- schappen

L tot M Lithiumzeep / minerale olie

2 110

L tot M Lithiumzeep / minerale olie

3 120

H Lithiumzeep / minerale olie

2 200

L tot H Lithiumcomplex-zeep / minerale olie

2 185

L tot M Aluminiumcomplex / medische witte olie

2 130

M tot H Lithium-calciumzeep / synthetische esterolie

2 110

L Lithiumzeep / synthetische PAO-olie

2 18

H Lithiumzeep / minerale olie

1 200

L tot H

Calciumsulfonaat- complex / synthetische PAO-olie / minerale olie

2 80

H tot VH Lithiumzeep / minerale olie

2 500

H tot VH Lithium-calciumzeep / minerale olie

2 1020

L tot VH Calciumsulfonaat- complex / minerale olie

2 400

L tot M Di-urea / minerale olie

2 tot 3 96

H tot VH PTFE / synthetische gefluoreerde polyetherolie

2 400

= Geschikt = Aanbevolen

Sm eerm

iddelen m et breed toepassingsbereik

Speciale vereisten

Lage tem peratuur

H oge tem

peratuur

H oge belasting

641