Vereenvoudig uw Skin Care

De eisen die aan skin care en handhygiëne worden gesteld, verschillen van bedrijf tot bedrijf.

Wat voor soort bedrijf u ook heeŌ , wij helpen u:

bepalen welke producten u nodig heeŌ voor naleving van de vereiste handhygiëne en skin care

Ɵ jd besparen met behulp van onze graƟ s onderzoekservice

geld besparen met behulp van een skin care system met lage gebruikskosten

Al meer dan 65 jaar houdt de Deb Group zich bezig met skin care. Onze skin care regimes worden gebruikt op uiteenlopende werkplekken en in openbare ruimten - in de industriële sector, de commerciële sector, de gezondheidszorg en de levensmiddelenindustrie. Deb bestaat uit 22 bedrijven verspreid over 18 landen, acƟ ef in meer dan 100 landen. We schaƩ en dat wereldwijd 40 miljoen mensen dagelijks onze producten gebruiken.

Deb weet diepgravende technische kennis te koppelen aan een uitgebreid verkoopnetwerk met uitstekende ondersteuning. Wij staan voor innovaƟ eve huidbescherming. Werkgevers kunnen bij ons terecht voor een zorgvuldig samengestelde en uiterst betrouwbare aanpak die resulteert in opƟ male naleving door medewerkers. Onze producten zijn niet alleen preƫ g in het gebruik, maar ook kosteneffi ciënt.

Over Deb

Openbare plaatsen Fabrieken De bouw Gezondheidszorg

Mobiel Commerciële sector Levensmiddelenin-

dustrie Automobielin-

dustrie