Your browser is not up to date and is not able to run this publication.
Learn more

102

UC med initialt distal utbredning Kontrollskopi bör erbjudas 8 10 år efter debutskovet. Om progress av utbredning till proximalt om vänster flexur erbju- des patienten övervakning enligt ovanstående. Annars enbart förnyad endoskopisk kontroll om ytterligare ca 10 år. OBS! Patienter med enbart proktit tycks ej ha någon ökad risk för rektalcancer såvida de ej har PSC.

Fynd av ≥ LGD bör konfirmeras av ytterligare en patolog.

Absoluta operationsindikationer. 1. Cancer. 2. Synlig lesion med dysplasi som ej är resektabel (t. ex. diffus kant eller dysplasier även i närliggande slät slemhinna) med HGD eller LGD. 3. HGD i slät slemhinna.

Relativ operationsindikation. 4. Vid LGD i slät slemhinna vid upprepade tillfällen, eller på multipla nivåer i kolon/rektum. Vid samtidig PSC stärks rekommendationen. 5. Rikligt med inflammatoriska polyper. 6. Patientens önskan att cancerprofylaktiskt kolektomeras.

Vid fynd av solitära polyper kan stjälkade adenom hanteras enligt gängse rutiner (d.v.s. slyngning) i icke-inflammerad slemhinna. Lesioner med obestämbar dysplasi, sannolikt positiv, bör föranleda ny koloskopikontroll inom 3 6 månader.

Tabell 18. Rekommendationer för hand- läggning av patienter med extensiv/total UC