Your browser is not up to date and is not able to run this publication.
Learn more

94

Så snart en vändning till det bättre sker får patienten successivt börja äta (till en början flytande och därefter över- gång till vanlig mat) och TPN trappas ut. Ett bakslag med ökad inflammatorisk aktivitet när TPN trappas ut kan vara en indikation för att kirurgi kan bli nödvändig.

Det mest optimala är ofta att ge TPN i en kombinations- påse (KabiVen®, Olimel®) som en lösning av glukos, lipider och aminosyror. Så länge det är möjligt bör TPN ges via perifer nål för att undvika allvarliga komplikationer i form av pneumothorax eller katetersepsis i samband med central venkateter (CVK). Vid TPN-behov mer än 1 2 veckor kan dock central infart rekommenderas såsom CVK, PICC-line eller subkutan venport. Det sistnämnda kan vara aktuellt vid planerad långdragen TPN, tex vid kort tarm.

Allmänna kostråd Vid CD med stenosproblem ges råd om att undvika svår- digererade födoämnen (t. ex. svamp) och trådiga frukter (t. ex. apelsin, grapefrukt). Fettreducerad kost (40 g/dygn), med tillskott av fettlösliga vitaminer (A, D, E, K), kan rekommenderas för att minska diarrétendensen vid fettmalab- sorption efter omfattande ileumresektion. Endogen laktos- intolerans är inte vanligare jämfört med normalpopulationen men slemhinneinflammation framförallt i övre tunntarmen kan bidra till sämre absorption. Laktosfria produkter kan därför hjälpa till att minska mag-tarmsymptomen.