Your browser is not up to date and is not able to run this publication.
Learn more

93

GCS-behandling med endoskopisk läkning, framförallt på barn. Bland barn och ungdomar är vikt och tillväxt centrala frågor och enteral nutritionsbehandling har i detta avseende fördelar och kan minska behovet av GCS. Inflammationen återkommer dock ofta när dieten bryts.

Ingen effektskillnad föreligger mellan polymeriska och elementarlösningar (låg fett- och fiberhalt i form av lätt- absorberade kolhydrater samt aminosyror) och i praktiken används ofta laktoslåga fiberlåga kosttillägg (näringsdrycker) i 6 8 veckor. Patienten behöver vara välmotiverad och få kontinuerligt stöd för att kunna täcka sitt energi- och näringsbehov enbart med enteral nutrition. För vuxna som bör undvika steroidbehandling kan nutritionsbehandling vara ett alternativ. Behandlingen kan även vara ett tillägg till GCS för att optimera betingelserna för läkning. I vissa fall vid malnutrition kan enterala närings- och vitamintillskott vara nödvändiga.

Total parenteral nutrition (TPN) Total tarmvila medför att slemhinnan inte utsätts för intraluminala antigener (mikroorganismer, nedbrytnings- produkter av protein, fett, tillsatsämnen med mera) som har antagits underhålla inflammationen. Det finns dock ingen vetenskapligt påvisad bättre effekt av tarmvila med total parenteral nutrition (TPN) jämfört med enteralt närings- tillförsel. Faktum är att slemhinnan undanhålls andra mikrobiella nedbrytningsprodukter som kan vara till nytta för läkningsprocessen.

TPN kan rekommenderas vid t. ex. korta tarmens syn- drom, strikturer, ileocekala inflammatoriska kakor med fistelsystem och abscesser som behöver kylas ner, och kolit med risk för snar kolektomi, särskilt vid samtidig undervikt/ undernäring.