Your browser is not up to date and is not able to run this publication.
Learn more

107

Pentasa® (mesalazin) Pentasa® Sachet (mesalazin) Beredningsform och styrka: Tabl 500 mg, tabl 1 g, rektalsusp 1 g, supp 1 g, dosgranulat 1 g, 2 g och 4 g. Indikation: Pentasa tabletter och Pen- tasa Sachet: mild till medelsvår ulcerös kolit. Pentasa rektalsusp: Lindrig och medelsvår ulcerös kolit. Proktit och proktosigmoidit. Pentasa supp: Behandling av aktiv ulcerös proktit. ATC-kod: A07EC02. Rx, F. SPC uppdaterad: 2019-08-22.

Cortiment® (budesonid). Beredningsform: Depottablet, 9 mg. Indikation: Cortiment är indi- cerat för induktion av remission hos vuxna patienter med lindrig till måttlig aktiv ulcerös kolit där 5-ASA behandling haft otillräcklig effekt. Begränsningar: Subventionernas endast för patienter som av biverk- ningsskäl inte är lämpliga för behandling med oralt prednisolon och inte kan behandlas med enbart rektalt budesonid. ATC-kod: A07EA06. Rx (F). SPC uppdaterad: 2018-04-20.

Klyx® (dokusatnatrium och sorbitol). Beredningsform: Rektallösning 1mg/ml+250mg/ml. Indikation: Obsti- pation av olika genes. Tarmrensning före rektoskopering, partus och röntgenundersökning av bäckenregionen. ATC-kod: A06AG10. Receptfritt, F. SPC uppdaterad: 2019-12-04.

Cilaxoral® (natriumpikosulfat). Beredningsform: Orala droppar, lösning 7,5 mg/ml. Indikationer: Alla former av tillfällig förstoppning. Underlättande av defekation vid hemor- rojder, analfissurer etc. ATC-kod: A06AB08. Receptfritt, F. SPC upp- daterad: 2017-04-19.

Glypressin® (terlipressin). Beredningsform: Injektionsvätska, lösning 1 mg samt pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 1 mg Indikation: Blödande esofagusvaricer. ATC-kod: H01BA04. Rx, EF. SPC uppdaterad: 2015-08-21.

Picoprep® (natriumpikosulfat, magnesiumoxid, citronsyra). Beredningsform: Pulver till oral lösning. Indikation: För tarmren- göring inför röntgenundersökning eller endoskopi, för tarmrengöring inför operation när detta bedöms vara kliniskt nödvändigt. ATC-kod: A06AB58. Förpackningsstorlek: 2 st dospåsar. Rx, F. SPC uppdaterad 2016-08-08.

För ytterligare information och pris, se www.fass.se.