Your browser is not up to date and is not able to run this publication.
Learn more

9

Ålder

85- 80-84 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-90-4

Figur 1. Genomsnittlig åldersspecifik incidens av CD i Stockholm (per 100 000 invånare) mellan 1955 89.1

8

7

6

5

4

3

2

1

0

Incidens per 100 000 invånare

(ca 23 nya fall per 100 000 invånare/år). Eftersom inciden- sen är högst bland unga människor ser vi nu en ackumule- ring av fall med IBD och därmed allt högre prevalenssiffror. Den senaste svenska statistiken fram till år 2011 visade att 61344 patienter hade åtminstone två besök hos vård- givare p.g.a. en IBD-diagnos, där 54 % hade UC, 30 % CD och resterande 16 % uppvisade en blandning av de två diagnoserna (obestämbar kolit). Dessa beräkningar ger en total IBD-prevalens på 0,65 % i Sverige 2011. Med tillägg av patienter som tidigare opererats p.g.a. IBD (t.ex. ileostomi/ panproktokolektomi), alla oklara fall samt den betydande gruppen med mikroskopisk kolit (MC) närmar sig den totala prevalensen 1 %.