Your browser is not up to date and is not able to run this publication.
Learn more

59

Övervakningsschema vid svårt skov Status (Minst två gånger per dygn, tätare vid allvarligare skov.) Allmäntillstånd. Bukstatus Temperatur. Puls/Blodtryck.

Provtagning De första 3 dygnen daglig kontroll av Hb, CRP, Albumin, LPK, TPK samt elektrolyter (tas därefter varannan dag om förbättring sker). Obs! Tänk på att GCS-behandling ofta inducerar LPK-stegring samtidigt som GCS även kan maskera septiska komplikationer, t. ex. tarmperforation.

Röntgen Buköversikt (BÖS) utföres direkt vid inkomsten. Därefter dagligen eller glesare beroende på terapeutiskt svar. Ny BÖS görs om försämring i symptombilden eller vid stigande CRP eller annan inflammationsmarkör. Vid misstanke om abscess görs akut ultraljud eller DT.

Kvarstående subfebrilitet, CRP-stegring eller frekventa blodiga diarréer dag 3 är prognostiskt ogynnsamt.9

Kolondilatation vid röntgen är ett mycket allvarligt prognostiskt tecken och måste föranleda ställningstagande till kolektomi. Vid konstaterad kolondilatation på röntgen bör man undvika endoskopi p.g.a. risken för perforation.