Your browser is not up to date and is not able to run this publication.
Learn more

38

Crohns sjukdom (CD) Crohns sjukdom (Morbus Crohn) är en kronisk granulomatös inflammatorisk process som kan drabba hela mag-tarmkanalen, men företrädesvis distala ileum (terminal ileit), ileocekal- området (regional ileokolit) eller kolon (regional proktokolit). Inflammationen är vanligen, men inte alltid, segmentellt utbredd, transmural och karaktäriseras av ödem i tarmvägg- en, ulcerationer, inflammatoriska polypösa formationer (s.k. kullerstensfenomen) och i senstadier fibros med strikturer. Fistulerande sjukdom förekommer hos ca 10 15 %. Förloppet är oftast subakut till kroniskt.

Symptom Vid sjukdom i tunntarmen är diarré (oftast lös till grötformig avföring), buksmärta (postprandiell och lokaliserad nedom naveln och till höger fossa) i kombination med viktnedgång vanligt. Ömhet i höger fossa iliaca och ibland även en palpabel resistens är vanligt förekommande statusfynd vid ileocekalt engagemang. Vid sjukdom i tjocktarm och ändtarm är symptombilden mer lik den vid UC, med lösa frekventa diarréer, även om blodtillblandning inte är lika vanligt. Enbart rektalt enga- gemang ger framför allt lokala besvär inklusive perianal hud- irritation, anala hudflikar, fistlar och eventuellt abscessbild- ning med smärta och feber. Feber är vanligt förekommande, även utan samtidig förekomst av abscesser och fistlar. Patienterna kan ha anamnes på febertillstånd under längre tid, antingen som enstaka höga febertoppar (ovanligt), eller subfebrilitet (vanligare). Trötthet och anorexi/avmagring är vanliga men diffusa symp- tom. Såväl sämre aptit som är maldigestion/malabsorption