Your browser is not up to date and is not able to run this publication.
Learn more

88

Extraintestinala manifestationer

Vid såväl CD som UC kan förutom besvär från mag-tarm- kanalen även andra organmanifestationer förekomma. Bland annat kan leder, hud, ögon och gallvägar vara afficierade och ledbesvär är vanligast. Vanligen är s.k. extraintestinala manifestationer aktivitetsrelaterade men kan ibland, som vid t. ex. sakroiliit vid UC, förekomma även när tarm- åkomman befinner sig i ett lugnt skede. Rökning ökar risken för extraintestinala manifestationer, särskilt spondylartrit. Extraintestinala manifestationer är vanliga bland patienter med extensiv UC (70 %), mindre vanliga vid vänstersidig kolit (30 %) och ovanliga vid proktit (några få procent).

Bild 18. Uveit.

Bild 17. Pyoderma gangrenosum.