Your browser is not up to date and is not able to run this publication.
Learn more

39

Tabell 12. Symptom vid CD

Tarmsymptom Frekventare avföring Lös och grötformig avföring Blödning per rektum Trängningar Anal inkontinens

Anogenitala symptom Perianal rodnad/irritation/förhårdnader Analfissur Perianala fistlar Anorektala fistlar Analabscess Inflammation i vulva eller skrotum Rektovaginala/vesikala fistlar

Buksymptom Smärta, ofta nedom naveln och vanligen på höger sida, från 30 min till några timmar efter måltid Palpabel ömmande utfyllnad/resistens i höger fossa Interna enterala fistlar (ovanliga och ger ofta ringa symptom) Externa fistlar (ovanliga, utgår vanligen från stenoserande tarmavsnitt)

Systemisk påverkan Viktnedgång, trötthet Tillväxthämning hos barn Korta attacker med hög feber/subfebrilitet

och förluster på grund av de inflammerade tarmavsnitten bidrar till dessa problem. Se vidare på sidan 92. Barn och ungdomar kan drabbas av tillväxthämning och försenad pubertet/primär amenorré. Sekundär amenorré kan drabba fertila kvinnor.