Your browser is not up to date and is not able to run this publication.
Learn more

50

Rektala applikationer Topikala, rektala beredningar av 5-ASA d.v.s. rektalsuspension, skum och suppositorier utgör första terapilinjen för akut distal kolit och proktit.

2. Glukokortikoidsteroider Systemiska GCS (vanligen per oralt prednisolon) ges vid mer utbredd kolit och vid svårare skov och bör övervägas tidigt redan vid milda skov av extensiv eller vänstersidig kolit p.g.a. att det är ett potentiellt farligare tillstånd (risk för utveckling till allvarligare skov). GCS har vanligen en prompt insättande effekt hos ca 70 90 % patienterna. Bästa effekten erhålls på mildare skov av icke extensiv kolit. Cortiment® MMX (budesonid), d.v.s. per oralt budeso- nid i en s.k. multimatrix kapsel som levererar den aktiva substansen till hela kolon, utgör ett alternativ till sedvanlig systemisk kortisonbehandling vid mild till måttlig UC. Läkemedlet metaboliseras till 85 90 % i levern, vilket begränsar de systemiska effekterna, och har visat effektivitet framför allt vid vänstersidig kolit som inte svarat adekvat på 5-ASA-behandling. Cortiment® kan även vara ett alter- nativ när relativ kontraindikation föreligger för sedvanlig systemisk kortisonbehandling, t.ex. vid svårtinställd diabetes eller osteoporos. Hittills har endast studier begränsade till 8 veckor publicerats och doseringen är 9 mg en gång dagligen. Enligt en observationsstudie kan kombinationen 5-ASA och Cortiment ge bättre effekt, men detta har inte kunnat visas i de randomiserade studierna.

3. Immunmodulerande preparat Generellt bör immunmodulerande behandling vid IBD skötas vid enheter med särskilt intresse och erfarenhet av denna typ av terapi.