Your browser is not up to date and is not able to run this publication.
Learn more

46

Behandlingsmål All IBD-behandling är individualiserad, såväl val av medi- cinsk/kirurgisk behandlingsmetod som vilken målsättning som patienten och läkaren tillsammans kommer fram till. Historiskt nöjde man sig med symptomatisk kontroll av sjuk- domen eftersom möjligheterna till läkning av inflammatio- nen var begränsad. Idag är målsättningen ofta fullständig sjukdomskontroll och slemhinneläkning. Om man långsiktigt ska kunna överväga att ta bort medicineringen bör mål- sättningen histologisk remission vara uppfylld för att mini- mera risken för återfall. En utmaning är att väga fördelarna med att uppnå fullständig läkning mot nackdelarna med

Ulcerös Kolit: Crohns sjukdom: INDUKTIONSBEHANDLING: INDUKTIONSBEHANDLING: 5-ASA (inkl sulfasalazin) Sulfasalazin Kortison Kortison Biologisk behandling Biologisk behandling Jak-hämmare (tofacitinib) Ingen Jak-hämmare är ännu godkänd för CD

UNDERHÅLLSBEHANDLING UNDERHÅLLSBEHANDLING 5-ASA (inkl sulfasalazin) Sulfasalazin Budesonid (max 6mg/dag)

Immunmodulerande Immunmodulerande tiopurin tiopurin metotrexat

Biologisk behandling Biologisk behandling Jak-hämmare (tofacitinib) Ingen Jak-hämmare är ännu godkänd för CD

Tabell 14. Behandlingsalternativ vid UC och CD enligt FASS per 2019.