Your browser is not up to date and is not able to run this publication.
Learn more

6

Innehåll Kronisk inflammatorisk tarmsjukdom IBD 7 Definitioner 7 Epidemiologi 8 Immunpatogenes och etiologi 10

Diagnostik vid IBD 15 UC eller CD? 15 Differentialdiagnoser vid misstänkt IBD 24 Övriga differentialdiagnoser vid blodig eller oblodig diarré 26 Montrealklassifikationen 29

Klinik 30 Ulcerös kolit (UC) och proktit 30 Crohns sjukdom (CD) 38 Medicinsk behandling 44 Övergripande behandlingsstrategi 44 Medicinsk behandling av UC 47 Omhändertagande av akut kolit 57 Medicinsk behandling av CD 63 Riskminimering och strategier 72 vid immunsuppression

Kirurgi 77 Kirurgi vid UC 77 Kirurgi vid CD 80 Komplikationer till CD 82

Extraintestinala manifestationer 88

Nutrition vid IBD 92

Graviditet och IBD 95

Cancer vid IBD 98 Koloskopisk övervakning vid IBD 98

Förkortningslexikon 104

Endoskopibilder 111 112