Your browser is not up to date and is not able to run this publication.
Learn more

7

Kronisk inflammatorisk tarmsjukdom IBD

Definitioner Sjukdomsgruppen IBD innefattar ulcerös kolit (UC) inklusive ulcerös proktit och Crohns sjukdom (CD). Dessutom ingår så kallad obestämbar kolit ( IBD-U, Undefined ) där det otvetydigt föreligger en inflam- matorisk tarmsjukdom, men det ej kunnat fastställas vilket tillstånd som föreligger, UC eller CD. En annan undergrupp är de så kallade mikroskopiska koliterna (MC, kollagen och lymfocytär kolit) vilka endast översiktligt behandlas i denna framställning. IBD är tillstånd med kronisk inflammation av okänd genes. Vanligen går IBD med perioder av ökad aktivitet (skov), men ibland är inflammationen kroniskt kontinuerligt aktiv. Vid UC är företrädesvis slemhinnan (mukosan) i kolon och rektum inflammerad vid ulcerös proktit är enbart rektum engagerad. Hela mag-tarmkanalen, från mun till anus, kan vara drabbad vid CD och ofta är hela tarmväggen angripen. Inflammationen ger upphov till symptom som diarré, ofta med blod- eller slemtillblandning, viktnedgång p.g.a. malabsorption och malnutrition, allmän sjukdomskänsla och ibland feber. Typiskt är att även manifestationer från andra organsystem än mag-tarmkanalen kan förekomma. Specifika diagnostiska kriterier för IBD saknas, men efter uteslutande av andra åkommor, framför allt infektioner, kan en sannolikhetsdiagnos ställas på basen av typiska kliniska, endoskopiska, histologiska och ibland även radiologiska (DT/MR) fynd. Finns inflammation i övre gastrointestinal- kanalen (GI-kanalen) och/eller tunntarmen i kombination med fistlar och ett positivt fynd av granulom vid histologisk bedömning av biopsier talar detta mycket starkt för CD (Tabell 1).