Your browser is not up to date and is not able to run this publication.
Learn more

28

Blod kan förekomma: ischemisk kolit Äldre patienter med arterioskleros. Segmentell tarmskada där rektum kan vara sparad. Kan simulera Crohnkolit med djupa sår och kullerstensmönster.

divertikulit Akuta buksmärtor, oftast till vänster, nedom naveln, feber, förstoppning och/eller diarré, illamående/kräkningar, ibland urinträngningar. I svåra fall fistelbildning, t. ex. till urinblåsa.

strålskadad tarm Terminala ileum eller rektum påverkad efter t. ex. radioaktiva isotopinlägg. Ej ovanligt efter gynekologisk cancer eller prostatacancer som strålbehandlats.

hemorrojder Oftast klassisk bild vid inspektion, undersökning per rektum samt proktoskopi.

solitärt ulcus Benignt sår någon decimeter upp i rekt um. Ofta samband med långvarig förstoppning och där av följande krystningar. Rektoskopi + biopsier ger diagnosen.

vaskulit Mycket ovanligt.

cancer I kolon/rektum (vanligare än IBD!) eller tunntarm (mycket ovanligt).