Your browser is not up to date and is not able to run this publication.
Learn more

90

Andra associerade tillstånd tromboemboliska komplikationer (5 10 %) djup ventrom- bos och lungemboli. Aktivitetskorrelerat och därför ska man överväga trombosprofylax vid akut kolit, särskilt vid höga TPK-värden och/eller lågt albumin.

primär skleroserande cholangit (PSC) ses huvudsakligen hos patienter med extensiv UC (ca 5 %), och ska misstänkas vid transaminasstegring och ALP-förhöjning. PSC kan dock förekomma även utan någon påverkan på leverproverna. PSC svarar för den helt övervägande majoriteten av leverproblem vid IBD. Ultraljud visar sällan patologiska fynd. Endoskopisk retrograd cholangiografi (ERCP) eller idag hellre noninvasiv MRCP (magnetisk resonans cholangiografi) + leverbiopsi ger diagnos. Framför allt ses förträngningar och kaliberväxlingar av de intrahepatiska gallgångarna. Diagnosen kan vara vansk- lig vid s. k. small duct PSC . De flesta fallen av PSC har ett subkliniskt förlopp men vissa progredierar med risk för skov av cholangit-attacker med ikterus, cirrhos och fibros. Ursodeoxycholsyra (UDCA) (Ursofalk®) ges vanligen, men effekten i större randomiserade studier har varit tveksam. En studie har t. o. m. påvisat högre mortalitet i PSC-populationen

Bild 19. Sacroiliit/pelvospondylit.