Your browser is not up to date and is not able to run this publication.
Learn more

57

Behandlingssituationer vid UC Extensiv kolit 1. Lätt skov A. 5-ASA eller sulfasalazin peroralt (doser, se Tabell 16).

B. Tillägg med antingen prednisolon eller 5-ASA i rektal- suspension till natten. Cortiment® kan vara ett alternativ.

C. Överväg peroralt prednisolon om utbredning proximalt om vänster flexur (prednisolon 20 40 mg/dygn med successiv nedtrappning över 4 8 veckor).

D. Överväg immunmodulering med azatioprin/6-MP, ev biologisk behandling om bristfälligt svar på ovanstående. Även Jak-hämmare kan övervägas om tiopuriner/biologisk behandling ej har tillräcklig effekt.

2. Medelsvårt skov A. Insätt peroralt prednisolon tidigt (prednisolon 40 60 mg/dygn i successiv nedtrappning beroende på svar med 6 12 veckors behandlingstid).

B. Sätt in 5-ASA eller sulfasalazin (eller öka dosen).

C. Lägg till rektalsuspension (1 2 ggr per dag).

D. Överväg behandling med anti-TNF. Integrinhämmare eller anti-IL-12/23 kan övervägas. Jak-hämmare kan även övervägas.

E. Om inte övertygande svar erhållits inom 3 7 dagar bör patienten läggas in för ställningstagande till i.v. GCS och/ eller annan intensifierad behandling.

3. Svårt skov Svåra akuta koliter måste identifieras tidigt i förloppet och de är alltid fall för sluten vård med intensiv övervakning och gemensam bedömning av medicinsk gastroenterolog och kolorektalkirurg. Beredskap för akut kirurgi om patienten