Your browser is not up to date and is not able to run this publication.
Learn more

85

svårbehandlade. Det sistnämnda kan ge pneumaturi. Vid penetrerande inflammation kan perforation till fri bukhåla uppkomma alternativt med fistulering till annan tarmslynga (enteroenterala fistlar) eller till bukvägg (entero-kutana fistlar), men dessa är dock sällsynta komplikationer. Vid svår ileocekal CD kan en inflammatorisk kaka med komplext fistelsystem samt (mikro)abscesser förekomma. Detta tillstånd är svårt att behandla i det akuta skedet med kirurgisk resektion. Steroider eller biologisk behandling är inte heller lämpligt initialt pga risken för sepsis. Avlastande loopileostomi proximalt om inflammationen kan vara en intial temporär lösning för att området ska kyla av inför kirurgisk åtgärd och medicinsk behandling.

koleretisk diarré Till följd av försämrad återabsorption av gallsyror i dis- tala ileum vid aktiv inflammation eller (vanligare) efter resektion. En ökad mängd gallsyror når då kolon och verkar direkt retande på kolonslemhinnan med vattnig diarré som följd. Tillståndet uppkommer framför allt efter resektion av mer än 50 cm ileum, men ibland även efter kortare resektioner.

malabsorption Kliniskt betydelsefull fettmalabsorption ses oftast först om mer än en meter tunntarm resecerats. Vid upprepade och längre resektioner kan man se malabsorption av vissa spår- metaller (t.ex. Mg++), elektrolyter, fettlösliga vita- miner (A, D, E, K) samt järn och folat. Absorptionen av vitamin B12 sker i distala ileum och redan mindre inflammation och/ eller resektion kan leda till B12-brist. Inte sällan föreligger även folsyrebrist. Om bara ca en meter återstår finns risk för s. k. korttarm -syndrom,