Your browser is not up to date and is not able to run this publication.
Learn more

24

Differentialdiagnoser vid misstänkt IBD

Infektioner En viktig del i den initiala utredningen av patienter med misstänkt IBD är att utesluta en infektiös process. Infektiösa koliter/enteriter är vanligen förknippade med akut insjuk- nande, (>10 diarréer/dygn, feber, positiv infektionsanamnes, utlandsresa, anhöriga eller andra närkontakter med infek- tion). Hög CRP men frånvaro av trombocytos talar starkt för infektion.

akut vattnig diarré Matförgiftning (Staph. aureus toxin), enterotoxinbildande E. Coli (ETEC), rotavirus, tidig Salmonella.

blodig diarré Invasiva patogener som Shigella, Salmonella, Campylobacter jejuni, Yersina, Entamöba histolytica, enteroinvasiva E. coli (EIEC), enterohemorragiska E. coli (EHEC). Cytomegalovirus (CMV) bör uppmärksammas som orsak till akut kolit, särskilt vid immunodulerande behandling.

antibiotikabehandling +/- vitgula membraner på slemhinnan vid endoskopi Clostridium difficile-associerad pseudomembranös kolit. Se skillnad mellan CD och pseudomembranös kolit på Bild 6 och 7.

ileocekal inflammation Lokal tuberkulos (TBC) utgör en differentialdiagnos.

sår i rektum Gonorré, herpes simplex, entamöbadysenteri, syfilis, TBC.

ovanlig infektiös proktit/kolit Gonorré, herpes simplex, lymfogranuloma venerum, klamydia, syfilis och CMV.