Your browser is not up to date and is not able to run this publication.
Learn more

81

Akut svårt skov av CD i kolon (och rektum) eller behand- lingsrefraktär kronisk kontinuerlig Crohn-kolit är en annan indikation för kirurgi, vanligen innebärande kolektomi med förslutning av rektum samt ileostomi. Totalt sett blir dock en permanent ileostomi nödvändig i färre än 10 % av CD-fallen där den övervägande majoriteten har kolonen- gagemang. Vid fistulerande perianal-anorektal sjukdom är dock långtidsprognosen för rektum dålig och rektumexstir- pation blir förr eller senare oftast aktuellt. Restorativ operation med bäckenreservoir är generellt sett kontraindicerad vid CD, särskilt i de fall där fistu- lerande anorektalt engagemang förekommit. I vissa fall, med obestämbar kolit eller ulcerosaliknande Crohn-kolit utan tunntarmsengagemang (t. ex. då endast mikroskopiska fynd av granulom talar för CD) kan ibland bäckenreservoir ändå övervägas. Sjukdomen bör då ha varit i remission en längre tid (helst >5 år). Aktuella studier talar för att långtidsresultaten i vissa fall är i paritet med de som ses vid restorativ operation p. g. a. UC. Ileorektal anastomos (IRA) är ett annat alternativ som kan övervägas om rektum inte är allvarligt inflammerad. Recidivrisken är dock ca 50 %. Både vid reservoir och IRA finns möjligheten att senare konvertera till en ileostomi. Den extra tid, kanske flera år, med kontinent tarmfunktion kan vara nog så viktigt för en ung person som t. ex. håller på att bilda familj. En upp- skjuten slutoperation kan då vara ett rimligt övervägande i det totala omhändertagandet av patienten. Operation med kontinent ileostomi (s. k. Kocksreservoir) anses vara relativt kontraindicerad vid CD, men kan övervägas om patienten inte uppvisat några tecken på CD i tunntarmen. Patienten med CD har en något ökad operationsmorbiditet (framför allt septiska komplikationer, sårinfektioner, fistlar) och på lång sikt är risken för ileus 10 20 %.