Your browser is not up to date and is not able to run this publication.
Learn more

5

tidsuppföljning samt kirurgi. Boken gör dock inga anspråk på att vara ett heltäckande uppslagsverk inom fältet. Den är istäl- let huvudsakligen tänkt att fungera som en lathund , i första hand för läkare under specialistutbildning och för dem som inte har IBD-verksamhet som huvudsyssla. Även specialist- sjuksköterskor som arbetar med öppenvårds-IBD kan ha glädje av innehållet. IBD-handboken är tänkt att kunna tjäna som stöd och snabbreferens i den kliniska vardagssituationen genom att erbjuda en praktisk och lättbläddrad sammanställning av grundfakta, översiktstablåer, praktiska tips och behandlings- principer. Många av kommentarerna och tablåerna baseras på en kombination av personliga erfarenheter och klinisk praxis som utvecklats vid gastroenterologiska enheter med särskilt intresse för IBD i Stockholm och runt om i landet. Behandlingsprinciper och uppföljningsrutiner varierar lokalt mellan olika sjukhus i landet, men de angivna rekom- mendationerna är baserade på riktlinjer och konsensusbedöm- ningar från nationella/internationella organisationer.

Professor Robert Löfberg Karolinska Institutet

Stockholm Gastro Center/Sophiahemmet

Författarna är mycket tacksamma för alla de synpunkter som inkommit från kollegor runt om i landet. Vi är särskilt tacksamma för den värdefulla hjälp vi har erhållit från Docent Jan Marsal, Docent Erik Hertervig vid Skånes Universitetssjukhus, Docent Pär Myrelid vid Universitetssjukhuset i Linköping, Docent Gunilla Ajne vid Karolinska Universitetssjukhuset samt Med Dr Charlotte Höög, Sophiahemmet. Vi vill även tacka dietist Sara Andersson för hennes bidrag till nutritionsavsnittet.

Docent Michael Eberhardson Karolinska Institutet

Karolinska Universitetssjukhuset