Your browser is not up to date and is not able to run this publication.
Learn more

44

Medicinsk behandling Övergripande

behandlingsstrategi För optimal medicinsk behandling vid IBD krävs att:

1. Diagnos och utbredning är klarlagda. 2. Aktivitetsgrad och symptombörda har fastställts. 3. Eventuella kirurgiska åtgärdbara komplikationer har åtgärdats vid CD (stenosering, dränage av fistlar och abscesser).

Enligt vår och de flesta andra IBD-specialisters uppfattning i Norden bör man som generell princip utnyttja varje steg i behandlingstrappan maximalt innan man går till nästa nivå (Figur 4). Behandlingsresultatet bör därmed kontinuerligt utvärderas för att ta ställning till eventuell upptrappning. Vår erfarenhet är att denna strategi leder till adekvat symptomregress/remission inom en sexmånadersperiod i de allra flesta fall. Vid tecken på allvarlig inflammation tidigt i förloppet eller vid kontraindikationer kan behandlings- steg hoppas över för en individualiserad behandling.