Your browser is not up to date and is not able to run this publication.
Learn more

25

Bild 7. Gulvita beläggningar på slemhinnan vid Clostridium difficile-associerad pseudomembranös kolit.

Bild 6. Oregelbundna, flacka, fibrinbelagda ulcerationer vid CD.

Tabell 5. Minimiutredning för att utesluta infektion:

Fecesmikroskopi (cystor, maskägg) + odling (Salmonella, Shigella, Yersina, Campylobacter).

Minst ett prov av vardera.

Clostridium difficile cytotoxin B i feces (snabbsvar inom 24 timmar).

Biopsier vid endoskopi för PAD (begär snabbsvar; kan ge vägledning avseende skov eller infektion.)