Your browser is not up to date and is not able to run this publication.
Learn more

19

UC CD Biopsier: basal plasmocytos + + + + lymfocytär infiltration diffus fokal villös fransning av ytepitel + + lymfoida sår + + kryptarkitekturstörning + + + + histiocytär cellproliferation + + granulom + +* diskontinuerligt förlopp + +

Operationspreparat: engagemang mukosalt transmuralt fissurer + abscesser + fistlar +

*patognomont fynd, ses i ca 50 70 % av fallen (op.prep. inräknade)

Tabell 4. Histopatologi vid IBD

på strukturella förändringar i mucosan talat starkt för IBD. Fynd av granulom och/eller diskontinuerlig inflammation talar för CD, se Tabell 4. Vid biopsitagning bör prover tas både från till synes icke-inflammerad och inflammerad slemhinna. Undvik provtagning från stora ulcerationer eftersom detta oftast ger nekrotiskt material/fibrin i utbyte. I ca 10 % av CD-fallen kan en biopsi från makroskopiskt väsentligen normal slemhinna innehålla granulom. Förberedelser vid koloskopi är inte alltid nödvändiga vid akuta skov eftersom tarmsegment med inflammation vanligen bara innehåller tunnflytande feces/blod.