Your browser is not up to date and is not able to run this publication.
Learn more

99

Bild 21. Polypös förändring med höggradig dysplasi hos patient med långvarig UC.

som otvetydigt styrker nyttan av endoskopisk övervakning. Ett framgångsrikt övervakningsprogram ställer stora krav på gastroenterologer, endoskopister och patologer. Vikten av noggrann patientuppföljning och även hög patientföljsamhet får inte underskattas.

Bild 22. Filiforma postinflam- matoriska polyper. Denna typ av polyper har normalt inget malignitetspotential men kan ändå försvåra be- dömning av slemhinnan.