Your browser is not up to date and is not able to run this publication.
Learn more

87

anemi Vid CD beror anemi ofta på en kombination av benmärgs- hämning till följd av inflammation, järnbrist på grund av blodförluster från tarmen samt B12-malabsorption på grund av inflammation i terminala ileum eller på grund av resektion av denna del av tunntarmen. Även en generell malabsorption (inkl järn, folsyra) kan ge anemi. Järnsubsitution ges med fördel intravenöst. Moderna preparat som kan ges i högdos i.v., t. ex. Ferinject® och Monofer®, ger tämligen snabb effekt symptomatiskt och efter 6 8 veckor är Hb-värdena ofta återställda.

Bild 16. Tydliga anastomoslinjer med ställvist före- kommande fibrinbeslag i bäckenreservoir hos patient med CD som ursprunglig diagnos.