Your browser is not up to date and is not able to run this publication.
Learn more

11

samt intracellulärt bryta ner dessa patogener och presentera deras beståndsdelar (s.k. antigen) för det adaptiva immun- systemet. I samband med antigenpresentationen frisätts även cytokiner, d.v.s. små proteiner som utgör aktiverande signalmolekyler. TNF samt interleukin 1, 6, 12 och 23 utgör viktiga cytokiner vid inflammation i tarmen. Vid antigen- presentationen aktiveras det adaptiva immunsvaret, d.v.s. T- och B-lymfocyterna. Medan det medfödda immunsvaret, första linjens försvar , aktiveras inom timmar, kan den adaptiva immunaktiveringen dröja flera dagar. De adaptiva T- och B-lymfocyternas immunsvar är dock mycket specifikt för det aktuella invaderande patogenet, vilket möjliggör en mycket kraftfull eliminering av patogena mikrober i tarmens slemhinna utan att hela den normala tarmfloran slås ut. Vid inflammatorisk tarmsjukdom har både det medfödda och det adaptiva immunsystemet aktiverats, vilket innebär att makrofager och dendritiska celler i tarmen har identi- fierat ett hittills okänt antigen som brutit slemhinnebar- riären. De medfödda immuncellerna har aktiverats, frisatt cytokiner som lockat granulocyter och därefter naiva T- och B-lymfocyter till skadeplatsen. Granulocyterna har frisatt antibakteriella proteiner och kloner av T- och B-lymfocyter utrustade med den rätta antigenspecifika receptorn expan- derar snabbt i tarmen. De två IBD-diagnoserna CD och UC skiljer sig åt immunologiskt avseende vilka immunceller som dominerar samt med delvis olika cytokinmönster.

Bild 1. Deformerad och ulcererad slemhinna vid CD.