Your browser is not up to date and is not able to run this publication.
Learn more

79

Bild 15. Den inre nippeln i en kontinent ileostomi ad modum Kock.

Pouchit Episoder med vattniga diarréer, inkontinens, smärta, blöd- ning och ibland feber och illamående i kombination med endoskopiska tecken på inflammation i reservoirslemhin- nan har gett upphov till ett nytt IBD-liknande tillstånd som benämns pouchit . Endoskopi visar akut inflam- mation med svullen, rodnad, lättblödande och pusbelagd slemhinna. Histopatologin visar ospecifik inflammatorisk bild och ibland även villös atrofi. Diagnosen blir oftast symptombaserad. Den kumulativa risken är ca 40 50 % inom 5 år efter operationen. Pouchit behandlas i de flesta fall effektivt med metronidazol (Flagyl®) under 2 4 veckor. Ett alternativ till oral behandling kan vara metronidazol- vagitorier som lokalbehandling. Ciprofloxacin är ett ofta använt alternativ. Ett licensläkemedel, alicaforsen, som är en antisen-soligonukleotid som hämmar ICAM-1 kan vara effektivt vid pouchit men ytterligare studier behövs för att få tillräcklig evidens. För underhållsbehandling av pouchit rekommenderar ECCO guidelines VSL#3®.

En liten subgrupp av patienter utvecklar atrofi i reservoir- mucosan, men risken att dysplastiska förändringar ska upp- stå har visat sig vara mycket liten efter 35 års uppföljning av patienter opererade i Sverige och USA.

tätt mot den yttre, slitsformade ca 5 7 mm stora hudöpp- ningen (Bild 15).