Your browser is not up to date and is not able to run this publication.
Learn more

89

Ledmanifestationer artralgier (10 50 %) drabbar vanligen småleder. I vissa studier är frekvensen densamma som för kontroller. Ofta aktivitetskorrelerat.

perifera artriter drabbar upp till 20 % av IBD- patienterna enligt olika studier. Medelstora leder. Det finns två typer, pauciartikulär (<5 leder, asymmetrisk, ofta nedre extremiteter, aktivitetskorrelerat) och polyartikulär (≥5 leder, kan vara erosiv, associerat med uveit och ej korrelerat till IBD-aktivitet).

pelvospondylit (Mb Bechterew) 7 12 % av IBD- populationen. MR ger säkrast diagnos.

sakroiliit (10 20 %) MR bekräftar diagnosen.

Associerade hud- och ögonsjukdomar Ofta aktivitetskorrelerade symptom. aftösa sår (10 %) och andra inflammatoriska förändringar i munhålan (framför allt vid CD).

erytema nodosum (3 5 %) oftast på underbenen pretibalt (vanligast vid kolonengagemang).

pyoderma gangrenosum (1 2 %) är sällsynt men kan förekomma främst vid kolonengagemang.

psoriasis tycks förekomma i högre utsträckning än förvän- tat hos CD-patienter.

episklerit, irit, uveit (10 15 %)