Your browser is not up to date and is not able to run this publication.
Learn more

27

Bild 9. Stört kärlmönster vid lymfocytär kolit.

Bild 8. Diffus, gles kärlteckning vid kollagen kolit.

Bild 10. Typiskt leopardmönster vid melanosis coli.