Your browser is not up to date and is not able to run this publication.
Learn more

91

Bild 20. Primär skleroserande cholangit.

som erhållit höga doser UDCA, varför läkemedlet blivit frågasatt som självklar behandling vid PSC. I avancerade fall av PSC med cirrhos och begynnande leversvikt är lever- transplantation den enda kurativa behandlingsmöjligheten. PSC-patienter med extensiv UC har även en starkt ökad risk för såväl cholangiocarcinom som för kolorektal cancer (se vidare sidan 98). Patienter med PSC bör skötas av special- intresserad hepatolog/gastroenterolog.