Your browser is not up to date and is not able to run this publication.
Learn more

103

Figur 7. Koloskopisk övervakning av kolit.

Cancerprofylaktisk medicinering Långtidsbehandling med SASP/5-ASA i doser motsvarande 1,2 g mesalazin eller mer dagligen bedöms kunna ha chemo- preventiv effekt och minska risken för kolitassocierad cancer. En annan substans som kan ha skyddande egenskaper är ursodeoxycholsyra (UDCA) där den exakta rollen som cancer- profylaktisk behandling dock inte är klarlagd. UDCAs roll vid PSC har diskuterats efter vissa studier visat ökad mortalitet i PSC-populationen vid högre doser. Endoskopisk remission är troligen den viktigaste cancerprofylaktiska faktorn oavsett läkemedel.

Indexkoloskopi vid 8 10 års sjukdomduration. Värdera utbredning kromoendoskopi i första hand.

(Vid PSC starta direkt)

INTERMEDIÄR RISK

Extensiv mild endoskopisk/

histologisk inflammation

Inflammatoriska polyper

KRC hereditet >50 år

HÖG RISK

Extensiv måttlig/svår endoskopisk/

histologisk inflammation

PSC

KRC hereditet <50 år

1 år 2 3 år 5 år

Koloskopi-intervall

LÅG RISK

Inga riskfaktorer

Figur från SGF:s nationella riktlinjer 2017 för koloskopisk övervakning av IBD (https://svenskgastroenterologi.se/riktlinjer/luminal-gastroenterologi)