Your browser is not up to date and is not able to run this publication.
Learn more

Ferring Läkemedel AB, Box 4041, 203 11 Malmö, Tel 040 - 691 69 00, Fax 040 - 691 69 95 www.ferring.se

IBD201912, Antal: 3000, Rehn & C o 2019

Videoendoskopi/rektoskopi + biopsi Fecesprov: Allmän odling (inklusive Salmonella, Shigella, Yersina, Campylobacter jejuni), Clostridium difficile cytotoxin B, prov för cystor och maskägg, F-Hb, F-Calprotectin CRP, Hb, LPK, TPK, albumin, leverstatus

Vid misstanke om IBD: Ileokoloskopi med biopsier

Vid misstanke om tunntarmsengagemang: MR tunntarm Tunntarmskapsel om oklart fynd/ockult blödning men ej stenos Eventuellt Rtg tunntarm ad modum Sellink med duodenal sond/kontrast för bästa resultat

Tarmsymptom: Lös avföring Blod/slemtillblandning Ökad avföringsfrekvens Nattlig tarmtömning Blödning per rektum Imperiösa trängningar

Specialfall: Förstoppning med enbart blod och/eller slemtillblandning vid proktit

Buksymptom: Smärta i vänster fossa som lättar efter defekation (tenesmer) Måltidskorrelerad smärta i höger fossa Fistel på bukväggen

Anogenitala symptom: Analfissur Analfistel Analabscess Inflammation i vulva eller skrotum Ändtarmsobehag/-klåda Perianal missfärgning/hudflikar

Systemisk påverkan: Viktnedgång Långvarig subfebrilitet Oklara feberattacker Tillväxthämning Försenad pubertet Amenorré

Ledsymptom: Artralgi, artrit Ankyloserande pelvospondylit Sakroiliit

Hudförändringar: Erytema nodosum Pyoderma gangrenosum

Ögonpåverkan: Episklerit, irit, uveit

Leverpåverkan: Transaminasstegring Tecken på kolestas (ALP, bilirubin)

Munhålesymptom: Aftösa sår Svullna läppar (cheilit)

Överväg IBD vid:

Utredning kan inledas med:

GRÖNT: Med stor sannolikhet säkert. GULT: Kan användas efter noggrant övervägande.

*Under folatsubstitution 2,5 mg/dag. Sulfasalazindosen bör vara ≤ 2 g/dygn. **Vid högdos prednisolon samt azatioprin: Amning innan tablettintag eller 4 h efter intag. Initial bröstmjölk kan övervägas att pumpas ut vid amning efter tablettintag. 1 Mesalazin säker upp till 3 g/dygn. 2 Ej långvarig/kontinuerlig behandling. 3 Efter 3 dagars behandling bör samråd ske med obstetriker. ***Tiopuriner bör ej nyinsättas under graviditet. ****Amningsrekommendationerna gäller ej prematura barn.

Tabell 17. IBD-behandling vid graviditet och amning

FÖRSTA TRIMESTERN TREDJE TRIMESTERN AMNING**** 5-ASA1 5-ASA1 5-ASA sulfasalazin* sulfasalazin* sulfasalazin prednisolon prednisolon prednisolon** azatioprin*** azatioprin*** azatioprin** 6-merkaptopurin*** 6-merkaptopurin*** 6-merkaptopurin** budesonid budesonid budesonid adalimumab adalimumab infliximab infliximab golimumab golimumab metronidazol2 metronidazol2 ciprofloxacin2 ciprofloxacin2 betametason loperamid kolestyramin kolestyramin kolestyramin

FÖRSTA TRIMESTERN TREDJE TRIMESTERN AMNING betametason3 betametason3 adalimumab infliximab golimumab metronidazol2 ciprofloxacin2 ustekinumab ustekinumab ustekinumab vedolizumab vedolizumab vedolizumab

FÖRSTA TRIMESTERN TREDJE TRIMESTERN AMNING loperamid loperamid tofacitinib tofacitinib tofacitinib

FÖRSTA TRIMESTERN TREDJE TRIMESTERN AMNING metotrexat metotrexat metotrexat

För ytterligare information, se SGF:s riktlinjer: (https://svenskgastroenterologi.se/riktlinjer/)

ORANGE: Bör undvikas. RÖTT: Kontraindicerad.