Your browser is not up to date and is not able to run this publication.
Learn more

74

Figur 5. Förslag till tolkning av läkemedelsmonitorering vid anti-TNF-behandling.10

Skov under anti-TNF (LOR)

Dalvärde av anti-TNF

Terapeutiskt dalvärde Lågt dalvärde Omätbart dalvärde Analys av antikroppar mot anti-TNF

Byte till annan behandlingsmekanism

Neg antikroppar Kraftig inflammation som konsumerar anti-TNF

Anti-TNF läcker ut genom tarmväggen

Dosökning anti-TNF

Pos antikroppar Immunogen LOR

Hög anti- kroppsnivå

Låg anti- kroppsnivå Transient?

Byt till annan anti-TNF

Icke-inflammatorisk orsak till symptom (t.ex. stenos, dysmotilitet)?

TNF-oberoende immunologiska mekanismer bakom inflammation?