Your browser is not up to date and is not able to run this publication.
Learn more

77

Kirurgi Kirurgi vid UC

Akut kirurgi Indikationer för brådskande/akut operation är toxisk dilata- tion med allmänpåverkan vid fulminant kolit, intraktabel blödning eller perforation och akut svår kolit som inte svarar på intensifierad medicinsk behandling inom 5 7 dagar.

Vanligen görs då en subtotal kolektomi, ileostomi och bevarande samt förslutning av rektum, alternativt anlägg- ande av en s. k. mukotan fistel.

I lugnt skede kan senare eventuell restorativ kirurgi genomföras med antingen IRA (förutsatt att rektum för- bättrats och är läkt eller endast milt inflammerad) eller med sk bäckenreservoir (pouch) av tunntarm (vanligen av J-typ) och ileal pouch-anal anastomos (IPAA).

Elektiv kirurgi Indikationer: 1. Kronisk kontinuerlig sjukdom. 2. Cancerprofylax, fynd av dysplasi eller cancer. 3. Tillväxthämning. 4. Patientens önskan. 5. Restorativ kirurgi efter akut kolektomi.

1. Bäckenreservoir Kolektomi görs i höjd strax ovanför linea dentata med bibe- hållande av sfinkterapparaten och konstruktion av bäcken- reservoir och IPAA är en av de vanligaste elektiva opera- tionstyperna. Bäckenreservoir görs numera vanligen med s. k. stapling teknik, vilket vanligen innebär att någon eller maximalt några centimeter av rektalslemhinnan blir kvar.