Your browser is not up to date and is not able to run this publication.
Learn more

36

i kliniska läkemedelsstudier, men även för att den är relativt enkel (Tabell 11). Den bygger på kliniska symptom som avför- ingsfrekvens och förekomst av blod, endoskopisk bild samt övergripande bedömning av behandlande läkare. Det finns även en förenklad variant, partiellt Mayo score där endoskopin är exkluderad. Totalpoängen är då 9 och gränsen för klinisk remission varierar i olika studier mellan <3 och <2 poäng.

Tabell 10. Tecken på fulminant kolit

Påverkat allmäntillstånd Dehydrering Takykardi Feber Bukstatus Leukocytos Hög CRP Anemi Hypoalbuminemi Kolondilatation på röntgenbuköversikt (atonisk, dehaustrerad colon transversum med >6 cm vidd) Uttalad inflammation endoskopiskt med spontant blödande slemhinna,konfluerande ytliga eller djupa ulcera med epitelöar .