Your browser is not up to date and is not able to run this publication.
Learn more

Endoskopibilder

Mayo score 0: Normal kolon- slemhinna med tydlig och gracil kärlteckning.

Mayo score 1: Mild inflam- mation vid UC med ödem, minskad kärlteckning och lätt erytem.

Mayo score 2: Måttlig inflam- mation vid UC med erosioner, utsuddad kärlteckning, friabel slemhinna och kraftigt erytem.

Mayo score 3: Uttalad inflamma- tion vid UC med spontanblödning och ulcerationer.

Atrofisk slemhinna med struk- turella förändringar i form av fibros och dehaustrering vid UC i remission efter svårt skov.

Filiforma postinflammatoriska polyper vid UC i remission.

Ca 4 x 8 mm stor inflamma- torisk polyp vid UC.

Spridda mm-stora aftösa ulcer- ationer med omgivande rodnad i en övrigt blek och nästan ordinär slemhinna. Tidiga fynd vid CD.

Slingriga, oregelbundna och delvis längsgående ulcerationer vid måttligt aktiv CD.

Uttalad inflammation vid CD i kolon med längsgående djupa ulcerationer och kullerstens- fenomen ("cobblestone pattern").

Avancerad CD-inflammation i kolon med strukturella föränd- ringar i form av linjärt orienterade pseudodivertiklar.

Bäckenreservoir av J-typ med lätt inflammation, s. k. "pouchit" med fingranulerad, friabel slemhinna, och enstaka petechiala blödningar.