Your browser is not up to date and is not able to run this publication.
Learn more

34

Tabell 8. Fynd vid UC

Utbredning Kontinuerlig Engagemang av rektum och variabel del av kolon i proximal riktning

Endoskopisk bild (i stigande svårighetsgradering) Utsuddad kärlteckning Granulering Diffus rodnad/erytem Skör slemhinna Petechier och blödningar Minimala punktformiga ulcera Fibrin, exsudat och pus Större, utflytande, delvis konfluerande, men ytliga, fibrinbelagda ulcerationer

Histologi Diffus lymfocytär infiltration Basal plasmocytos Leukocytinfiltration i epitelet Störd kryptarkitektur Villös uppfransning av ytepitelet Kryptit, kryptabscesser Minskad bägarcellsförekomst

Svåra skov Fortfarande används den av Truelove och Witts 1955 före- slagna mallen för gradering av akuta, svåra skov vid UC (se Tabell 9). Den bygger på förekomst av enkla kliniska eller laboratoriemässiga fynd. Genom sin enkelhet har den bland annat fördelen att man inom drygt en timme (den tid det tar för att få svar på CRP och Hb) kan ha en bestämd uppfattning avseende svårighetsgraden av ett akut skov. Vid ett svårt skov har patienterna sex eller fler blodiga diarréer per dygn samt enligt dagens synsätt något av övriga kriterier uppfyllda enligt Tabell 9.