Your browser is not up to date and is not able to run this publication.
Learn more

23

Bild 5. Kapselundersökning av tunntarm med tydligt aftöst sår kl 10 (CD).

5. Ultraljud Abdominellt ultraljud börjar användas alltmer i Sverige och en van undersökare kan med hjälp av de mest högupplösande systemen få en god uppfattning om förekomst av ödem i tarmväggen och andra strukturella förändringar i vävnaderna som kan ses vid inflammation. Framför allt ileocekal CD lämpar sig för diagnostik, monitorering av behandlingseffekt och suspekt återfall efter ileocekalresektion. Ultraljud har även en plats i diagnostiken av misstänkta intraabdominella abscesser. För bedömning av bl.a. sfinkterstatus kan rektalt ultraljud användas vid perianal/rektal fistelsjukdom. I valet mellan DT och MR eller ultraljud blir det oftast lokala rutiner och erfarenheter av metoderna som avgör vilken undersökningsmetod som väljs. Ultraljud och MR ger ingen strålning och rekommenderas därför i riktlinjer eftersom IBD-patienter är unga och kan komma att behöva upprepade undersökningar i framtiden.