Your browser is not up to date and is not able to run this publication.
Learn more

69

prednisolon i standarddos. Ciprofloxacin ges lämpligen i dosen 500 mg x 2 under 3 4 veckor. Metronidazol och ciprofloxacin behöver ibland kombineras, men försiktighet bör generellt iakttagas vid förskrivning av dessa antibiotika med tanke på risk för resistensutveckling.

Bild 12. Longitudinellt arrangerade fibrinbelagda ulcerationer vid kolon-CD.

Svårt skov av Crohn-kolit Slutenvård med GCS i högdos (prednisolon 60 mg/dygn) peroralt eller betametason (Betapred®) 4 8 mg x 2 intra- venöst har överlägset bäst effekt vid behandling av ett svårt skov av Crohn-kolit. Samtidig behandling med total parenteral nutrition (TPN) och initial tarmvila används ibland. Snar övergång till per os intag av näringsämnen bör eftersträvas, initialt med flytande föda. Patienten bör i övrigt skötas i slutenvården som vid ett svårt skov av UC (se vidare sidan 57).