Your browser is not up to date and is not able to run this publication.
Learn more

41

Perianala förändringar förekommer hos upp till ca 50 %. Vid angrepp i distala tunntarmen (ileit) domineras sympto- men av smärta (p.g.a. relativ inflammatorisk eller fibrotisk striktur/stenos), malabsorption och diarré utan blodtill- blandning. Beroende på inflammationens svårighetsgrad och duration leder detta till försämrat upptag av fett och vitamin B12. Inflammationen kan även ge grav anemi- sering. Ileit bör särskiljas från CD där kolon är involverad eftersom kirurgi är ett relativt starkt alternativ till medicinsk behandling vid isolerad ileit/ileocekal Crohn.

kolit (30 %) Vid diffus eller segmentell inflammation enbart i kolon/ rektum förekommer inte sällan även perianal/anorektala manifestationer (fissurer, fistlar och abscesser).

ileokolit (20 %) Förändringar i tunntarm samt mer eller mindre utbredda, oftast segmentella förändringar i kolon/rektum.

övrig lokalisation Primära förändringar i övre mag-tarmkanalen/jejunum ses hos ett par procent inklusive primär diffus, utbredd jejunit. Ca 15 % av samtliga patienter har dock samtidigt någon form av lesion i övre magtarmkanalen.

Bild 11. Radiologisk bild. Stenoserande inflammatoriska förändringar i distala ileum.