Your browser is not up to date and is not able to run this publication.
Learn more

26

Övriga differential- diagnoser vid blodig eller

oblodig diarré Sällan/aldrig blod: colon irritabile med diarré (ibs-d) Ger oftast omväxlande förstoppning och diarré, men enbart diarré kan förekomma. Ofta även dyspeptiska symptom. Mycket sällan viktnedgång, feber eller nattliga besvär.

mikroskopisk kolit (mc) Kollagen kolit eller lymfocytär kolit. Koloskopi med mul- tipla biopsier från en minimalt förändrad (ibland ses diff- ust förändrad kärlteckning, se Bild 8 och 9) eller normal slemhinna ger diagnosen. Om stark klinisk misstanke bör färgning för CD3-positiva lymfocyter respektive kollagen begäras. Vanligen upptäcks MC hos medelålders kvinnor med oblodig, vattentunn och imperiös diarré utan större viktnedgång. Förstahandsbehandling vid svårare besvär är oralt budesonid (Budenofalk®, Entocort®). Startdos 9 mg/ dygn och därefter nedtitrering till minsta möjliga under- hållsdos. Ofta mångåriga besvär. Observera att även yngre individer och ibland även män kan drabbas av MC.

celiaki Ger ej blod per rektum, sällan feber/buksmärtor.

rektal prolaps Manifesteras vid defekation och vid gående. Ger slem- hinneavsöndring, blödning, defekationssvårigheter och inkontinens. Vanligast hos kvinnor.

laxermedelsmissbruk Ofta svår diagnos. Kan ibland ge upphov till melanosis coli med tydligt makro- och mikroskopiskt utseende (Bild 10).